myphamlavish.xyz

. Không dùng nilon ủ tê khi tra tê xong. Điều này giúp đưa mực xuống da tạo nên màu […]