55+ Chân Trời Rất Xanh Gọi Nắng Xôn Xao Ideas

Posted on

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Thu Phương Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Hồng Đăng Ca sĩ. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Những con đường nhỏ. Con thuyền rất xanh gọi nắng ngọt ngào. Gb Con thuyền rất vui và gió hát Abm ngọt ngào. Quê hương tiếng gọi thân thương và trìu mến là nơi trái tim luôn hướng về với từng hơi thở và từng nhịp đập rộn ràng xao xuyến. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Như trời cao mong mây trắng. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.

Chân trời rất xanh gọi nắng A xôn xao Con thuyền rất Fm vui và gió hát Bm ngọt ngào E7 Môi cười rất A xinh lung linh màu D áo Mây trắng gợn B lên những E. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Qua bao nhiêu thăng Abm trầm mà chiều nay vẫn Db. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. 22Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Em vẫn từng đợi anh. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Biển Hát Chiều Nay – Tùng Dương Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.

Biển Hat Chiều Nay Song Lyrics And Music By Mỹ Linh Arranged By Dantou111 On Smule Social Singing App

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Thanh Lam Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng A xôn xao Con thuyền rất Fm vui và gió hát Bm ngọt ngào E7 Môi cười rất A xinh lung linh màu D áo Mây trắng gợn B lên những E cánh chim hải A âu. Môi cười rất xinh lung linh màu áo.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn Gbm xao. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Gb Ơi biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. 26Lời bài hát Biển hát chiều nay sáng tác. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao.

Thoáng mùi hoa êm đềm. Môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.

Nhạc sĩ Hồng Đăng. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Có gì sáng nay mà sóng A xôn xao Chân trời vẫn Fm xanh màu nắng vẫn Bm ngọt ngào E7 Môi cười rất A xinh lung linh màu D áo.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. 17Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo.

Chân trời rất Dxanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo Mây trắng gợn lên những cánh A7chim hải Dâu Có gì sáng Dnay mà sóng xôn xao. Tiếng hát ai xao động. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.

Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Theo luồng cá bay đan trên biển lớn. 22Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao.

Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Trên những chặng đường quen. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo.

30Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Cánh buồm nâu rất căng ngả gió dạt dào Môi cười rất duyên đung đưa màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao.

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Quê hương tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó. Db Môi cười rất xinh lung linh màu B áo Abm Mây trắng gợn lên những cánh chim Gb hải âu.

Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào Theo luồng cá bay đan trên biển lớn. Ơi biến Việt Nam ơi sóng Việt Nam Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng Vùi sâu dưới đáy những gì đau. Biển Hát Chiều Nay Sáng tác.

Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Cổ nhân có câu thi trung hữu ho. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. Môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó.

Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Những bạn bè chung. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao.

Chân trời rất Dxanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo Mây trắng gợn lên những cánh A7chim hải Dâu Có gì sáng Dnay mà sóng xôn xao.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Chân trời rất Dxanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo Mây trắng gợn lên những cánh A7chim hải Dâu Có gì sáng Dnay mà sóng xôn xao.

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Những bạn bè chung. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Cổ nhân có câu thi trung hữu ho. Biển Hát Chiều Nay Sáng tác. Ơi biến Việt Nam ơi sóng Việt Nam Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng Vùi sâu dưới đáy những gì đau.

Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào Theo luồng cá bay đan trên biển lớn. Db Môi cười rất xinh lung linh màu B áo Abm Mây trắng gợn lên những cánh chim Gb hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Quê hương tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Môi cười rất xinh lung linh màu áo. 30Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Cánh buồm nâu rất căng ngả gió dạt dào Môi cười rất duyên đung đưa màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Trên những chặng đường quen. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. 22Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao.

Tung Dương Biển Hat Chiều Nay Lyrics Musixmatch

Biển Hat Chiều Nay

Những Ca Khuc Gay Xuc động Về Trường Sa Hoang Sa Nhạc Việt

Chan Trời Rất Xanh Gọi Nắng Xon Xao Ban đảo Sơn Tra 07 Flickr

Chan Trời Rất Xanh Gọi Nắng Xon Xao Con Thuyền Rất Lam Thai Sơn

Biển Hat Chiều Nay Trọng Tấn Official Audio Youtube

Biển Hat Chiều Nay Tone Nữ Karaoke Youtube

Biển Hat Chiều Nay

Biển Hat Chiều Nay Mai Hương Nhac Vn

Biển Hat Chiều Nay Lan Anh Nhac Vn

Biển Hat Chiều Nay

Biển Hat Chiều Nay Lyrics By Mỹ Tam Chan Trời Rất Xanh

Lời Bai Hat Biển Hat Chiều Nay Minh Thu Lyricvn Com

Biển Hat Chiều Nay Thanh Lam Thien Tan Group

Mỹ Tam Hat Sai Lời Tren Song Truyền Hinh

Biển Hat Chiều Nay Tung Dương Nhac Vn

Bai Hat Hay Lời Bai Hat Biển Hat Chiều Nay Lyrics Trinh Bay Trọng Tấn Sang Tac Hồng đăng Nghe Nhạc Online Karaoke Online

Chord Biển Hat Chiều Nay Hồng đăng Tab Song Lyric Sheet Guitar Ukulele Chords Vip

Nhc S Hng Ng Ca S Thanh Lam

Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Theo luồng cá bay đan trên biển lớn. Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Tiếng hát ai xao động. Chân trời rất Dxanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt Emngào Môi cười rất Dxinh lung linh màu Gáo Mây trắng gợn lên những cánh A7chim hải Dâu Có gì sáng Dnay mà sóng xôn xao. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo. 17Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. Có gì sáng nay mà sóng A xôn xao Chân trời vẫn Fm xanh màu nắng vẫn Bm ngọt ngào E7 Môi cười rất A xinh lung linh màu D áo. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Nhạc sĩ Hồng Đăng. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao.

Môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Thoáng mùi hoa êm đềm. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao. 26Lời bài hát Biển hát chiều nay sáng tác. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. Gb Ơi biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn Gbm xao. Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Chân trời rất xanh gọi nắng A xôn xao Con thuyền rất Fm vui và gió hát Bm ngọt ngào E7 Môi cười rất A xinh lung linh màu D áo Mây trắng gợn B lên những E cánh chim hải A âu. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào.