47+ Buông Bàn Tay Rời Xa Lặng Thinh Bước đi Free

Posted on

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Một mình anh lặng im chốn đây. Đi bên anh em thấy điều Em gìNước mắt rơi. Một mình Em anh lặng thinh chốn C đây. Một mình anh lặng im chốn đây. Một mình anh lặng im chốn đây. Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây.

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Một mình anh lặng im chốn đây. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Khi xa anh em nhớ một người Chắc không phải một người như anh Người từng làm em khóc người từng khiến em buồn Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. 25-08-2019 – Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi D ĐK.

Khoi Buong Ban Tay Rời Xa Lặng Thinh Bước đi Facebook

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây.

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Rơi bàn tay ấy bao mơ D màng. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi.

Xa Rời Anh muốn tin -Sơn Tùng M-TP Đức Trầm 5 tháng 01 2018 4813 Khuôn Mặt Đáng Thương The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng 2015 – Sơn Tùng M-TP DJ Trang Moon DJ SlimV. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn.

Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa.

Người từng làm em khóc người từng khiến em buồn. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh.

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay.

Follow ig suytnuathi__ bọn mình nhé quotestuoithanhxuanthanhxuantâmtrạngbuondalatsuytnuathitinhyeunhớquoteshay typographycongaiphotographyngontinhquotesngontinhtamtrangbuồnlovequotestags sttsuutam sưutầm. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi.

Hạt mưa G. Xa Rời Anh muốn tin -Sơn Tùng M-TP Đức Trầm 5 tháng 01 2018 4813 Âm Thầm Bên Em – Sơn Tùng M-TP. Yêu em âm thầm.

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Yêu D Em Âm Thầm bên G em.

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Yêu em âm. Yêu G thương không còn nơi đây.

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Rời xa lặng thinh bước đi.

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Đừng bỏ rơi bàn tay. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn.

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây.

Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà.

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa.

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa.

Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi. Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Đừng bỏ rơi bàn tay. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Rời xa lặng thinh bước đi. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây.

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Yêu G thương không còn nơi đây. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Yêu em âm. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Yêu D Em Âm Thầm bên G em. Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Yêu em âm thầm. Xa Rời Anh muốn tin -Sơn Tùng M-TP Đức Trầm 5 tháng 01 2018 4813 Âm Thầm Bên Em – Sơn Tùng M-TP. Hạt mưa G. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi.

Những Stt Buong Tay Hay Nhất

Buong Ban Tay Rời Xa Lặng Thinh Bước đi Follow Ig Suytnuathi Bọn Minh Nhe Instagram Ban Tay Ban

Stt Khi Quay Lưng Bước đi La Luc Tất Cả Chỉ Như Gio Thoảng May Bay Stthay

M Tp And Stories Only Demo Facebook

Hợp Am Bản Nhạc Hợp Am Va Sheet Nhạc Am Thầm Ben Em Sơn Tung Mtp Hợp Am Guitar 1 Việt Nam Hợp Am Guitar

Yeu Em Am Thầm Ben Em Youtube

Sơn Tung M Tp Am Thầm Ben Em Lyrics Musixmatch

đừng Cố Chấp Niu Ban Tay Khi Người Ta Khong Muốn Tiếp Tục Nắm

Lời Bai Hat Tay Nắm Tay Rời Phạm đinh Thai Ngan Kem Hợp Am Nhachot Vn

100 Dong Stt Chia Tay Những Vẫn Con Yeu Con Vương Vấn Thật Nhiều

Buong Ban Tay Rời Xa Lặng Thinh Bước đi Follow Ig Suytnuathi Bọn Minh Nhe Quotes Tuoithanhxuan Thanhxuan Tamt Girl Quotes Youth Quotes Bff Quotes

Stt Gạt Dong Nước Mắt Em Chấp Nhận Buong Tay Anh Hay đi Con đường Anh Chọn Stthay

Stt Gạt Dong Nước Mắt Em Chấp Nhận Buong Tay Anh Hay đi Con đường Anh Chọn Stthay

Am Tham Ben Em Son Tung Vagalume

1

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Follow ig suytnuathi__ bọn mình nhé quotestuoithanhxuanthanhxuantâmtrạngbuondalatsuytnuathitinhyeunhớquoteshay typographycongaiphotographyngontinhquotesngontinhtamtrangbuồnlovequotestags sttsuutam sưutầm. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Người từng làm em khóc người từng khiến em buồn. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Chorus Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi.

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Xa Rời Anh muốn tin -Sơn Tùng M-TP Đức Trầm 5 tháng 01 2018 4813 Khuôn Mặt Đáng Thương The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng 2015 – Sơn Tùng M-TP DJ Trang Moon DJ SlimV. Buông bàn tayrời xa lặng thinh bước đi. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi Rơi bàn tay ấy bao mơ D màng.