Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Huyết áp tăng vọt sẽ ảnh hưởng xấu đến thận tim và […]